nowe-logo-ostrow

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - KOMUNIKAT

Opublikowano: 30 listopad 2015

W czwartek 17 grudnia o godz. 19:00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego, na którym podsumowana zostanie dotychczasowa działalność obecnego zarządu oraz wybór nowych władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję.  Zapraszamy wszystkich zawodników, działaczy i sympatyków ostrowskich szachów, którym leży na sercu dobro naszego klubu o liczny udział w zebraniu. W dalszej części zamieszczamy szczegółowy plan zebrania.

 Plan Walnego Zebrania Członków Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego 17.12.2015 godz. 19:00.

1. Otwarcie.

2. Wybory prezydium zebrania.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie ustępującego zarządu.

5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

6. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

7. Zgłaszanie kandydatur do nowego zarządu.

8. Wybory nowych władz Stowarzyszenia.

9. Zgłaszanie kandydatur do komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.

10. Wybory nowych komisji.

11. Uchwały i wnioski.

12. Przyjęcie uchwał.

13. Zakończenie.

Napisz komentarz

0
terms and conditions.

Komentarze