nowe-logo-ostrow

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - Relacja

Opublikowano: 10 styczeń 2016
6 stycznia 2016 roku o godzinie 13:30 odbyło się przełożone z 17 grudnia Walne Zebranie Członków OTSz. Tym razem uzyskano kworum. Obecnych było 14 na 26 członków. Po wysłuchaniu sprawozdania, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi, a następnie dokonano wyboru władz na kolejną kadencję.
 
Zarząd : 
Prezes - Szymon Pieczewski
V-ce prezes - Justyna Wojtczak
Sekretarz - Piotr Maśliński
 
Komisja rewizyjna :
Przewodniczący - Henryk Doba
Sekretarz - Paweł Dudziński
Członek - Maciej Chmielarz
 
Sąd Koleżeński :
Przewodniczący - Andrzej Ziółkowski
Sekretarz - Andrzej Wendt
Członek - Piotr Dudziński
 
Walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianach w statucie stowarzyszenia a także pozostawiło w gestii zarządu podjęcie decyzji o wysokości składki członkowskiej i zwolnienia w indywidualnych przypadkach. Przyjęto także uchwałę o zwolnieniu pierwszej drużyny seniorów ze składek członkowskich.
  
Jakub Rosik - Sekretarz prezydium Walnego Zebrania
 
 

Napisz komentarz

0
terms and conditions.

Komentarze